Hızlı Cevap: Nazogastrik Sonda Ile Beslenme Nasıl Yapılır?

Nazogastrik sonda ile beslenme nedir?

NAZOGASTRİK SONDA İLE BESLENME NEDİR? Ağızdan yemek alımının yetersiz olduğu ve/veya hiç olmadığı durumlarda, yutma güçlüğü veya hiç yutamama gibi sorunları olan hastalarda; hastaların burundan, uzun ince bir hortum yardımıyla mideye kadar girilerek enjektör ya da beslenme pompaları aracılığıyla beslenmesidir.

Nazogastrik sonda hangi hastalara takılır?

Hem tanı hem tedavi amaçlı yerleştirilen nazogastrik tüpler genellikle intoksikasyon durumlarında irrigasyon ve drenaj, oral alım zorluğunda ilaç uygulama ve beslenme amaçlı, entübasyon öncesi balon valf maske solutmasında oluşan gastrik gerginliğin azaltılması gibi durumlarda veya acil gelişen akut batın gibi veya gis

Nazogastrik sonda ne kadar kalabilir?

Nazogastrik sonda hastanın üzerinde kalış süresi takılan sondanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Genellikle beslenme sondası olarak kullanılan silikon sondanın ortalama kalış süresi 30 gündür.

Nazogastrik sonda olan hastada hemşirelik bakım uygulamaları nelerdir?

Nazogastrik Tüpü Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı Nazogastrik tüpü olan hastaların bakımında ağız, burun ve tüp bakımı önemli bir yer tutar (10). hastanın başı 30°–45° yükseltilmelidir (3,11). sonra 20–30 ml ılık içme suyu ile tüpün içi yıkanarak tıkanıklık önlenmelidir (7,11).

You might be interested:  Sık sorulan: Saprofit Beslenme Hangi Canlılarda Görülür?

Nazogastrik sonda ile beslenme hangi durumlarda takılır?

Nazogastrik sonda ( Beslenme sondası ) neden takılır?

  1. Mide kanamaları durumda ( kanamayı boşaltmak ve kanamayı durdurmaya yönelik müdahaleler için )
  2. Zehirlenme durumlarında (toksik maddeleri boşaltmak ve mideyi yıkamak)
  3. Bilinci kapalı hastalarda beslenmeyi sağlamak için,

Nazogastrik sonda nedir ne işe yarar?

Nazogastrik sonda (NGS), erken postope- ratif dönemde mide içeriğini boşaltmak, bilin- ci kapalı hastada aspirasyonu önlemek ve beslenmeyi sağlamak gibi amaçlarla kullanılır. Literatürde, nazogastrik sondanın yerleştirilme- si ve kullanımı ile ilgili, pek çok komplikasyon- dan bahsedilmiştir.

Hastaya sonda neden takılır?

Sonda, tuvalet gereksinimlerini kendisi göremeyen yatalak, yaşlı ve ayakta durmaması gereken kimselerin idrarını yapabilmesine olanak sağlayan bir düzenektir. Mesaneden idrar yoluna sokularak takılan sonda genellikle felçli kimseler için kullanılmaktadır.

Nazogastrik emme nedir?

Nazogastrik aspirasyon ( emme ), mide içeriğinin tüp yoluyla boşaltılması işlemidir. Nazogastrik aspirasyon esas olarak gastrointestinal obstrüksiyonu olan hastalarda gastrointestinal sekresyonları ve yutulan havayı çıkarmak için kullanılır.

Sonda Çeşitleri Nelerdir?

Bu sondalar, iki yollu sonda ve üç yollu sonda olmak üzere iki çeşittir. İki yollu sondanın bir ucu idrarı tahliye ederken diğer ucu mesanenin içerisinde şişirilen balonu doldurur. Üç yollu alternatifler ise irigasyon sıvısını vermek için kullanılır.

Nazogastrik sonda kaç günde bir değişir?

Silikonlu nazogastrik tüplerin iki ayda bir, silikonsuz tüplerin ise onbeş günde bir değiştirilmesi önerilir.

Buruna takılan hortum nedir?

Share: Özellikle hastanın mide içeriğinin boşaltılması, gaztrik lavaj ve kusma sonucu aspirasyon riski olan hastalara Burun deliklerinden girilerek mideye erişim sağlanmasıdır.

Nazogastrik sonda takılmış hastanın bakımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Bu hastalarda şunlara mutlaka dikkat edilmelidir:

  • Beslenme sırasında nazogastrik sonda yerinde olmazsa verilen gıdalar akciğere kaçabilr.
  • Nazogastrik sondanın midede olduğu kontrol edildikten sonra sondanın buruna giriş yerinde flaster ile yapılan tespitin ne çok gevşek olması ne de çok sıkı olması gerekir.
You might be interested:  Soru: Hamilelikte Beslenme Programı Nasıl Olmalı?

Nazogastrik sonda kaç cm?

Yetişkinlerde bu mesafe yaklaşık 55- 65 cm dir ( sonda orogastrik yolla takılacaksa; ölçüme burun deliği yerine dudakların dikey orta hattı üzerinden başlanarak aynı yol takip edilmelidir).

Hemşirelik tanıları nelerdir?

Hemşirelik tanısı, hemşirenin bağımsız olarak uygun hemşirelik yaklaşımları ile önlemek, hafifletmek ya da çözümlemek için yasal olarak ele almaya yetkili olduğu, birey/aile/grupların var olan ya da potansiyel sağlık problemleridir.

Mide Entübasyonu hangi yöntemlerle yapılır?

Mideye; burun, ağız ya da gastrostomi açıklığı yolu ile tüp (sonda) yerleştirilmesine mide entübasyonu (gastrik entübasyon ) denir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *